Priser

Bokningsavgift 500 kr (läs info om detta längre ner)

Nybesök 4800 kr (inkl ett återbesök inom 8 veckor)
Prishöjning:
Den 1/5 höjs priset för nybesök till 5000 kr

Extra återbesök inom 2 månader 600 kr

Återbesök inom 6-12 månader 1500 kr (inget återbesök ingår)

Återbesök inom 12-18 månader 2000 kr (inget återbesök ingår)

Om du har gjort bryn på en annan salong och vill fylla i dom hos oss så kostar det som ett nytt besök. Kontakta oss så vi får kolla på brynen för att se om vi kan hjälpa dig. 

Bokningsavgift tas ut vid bokning av tid. Om tiden avbokas så betalas inte bokningsavgiften tillbaka. Det går givetvis att ändra tiden, dock senast 48 timmar innan bokad tid, och tiden kan endast flyttas två månader framåt. 
Om tiden flyttas fram längre än två månader så måste en ny bokningsavgift betalas.

Avbokningsregler
Om du måste ändra eller avboka din tid så måste detta göras minnst 48 timmar innan bokad tid. Annars blir du debiterad 50% av priset på behandlingen.
Hör görna av dig så fort du vet med dig att du inte kan komma på din bokade tid då vi har många som vill ha tider.